Expanding Lamp  __

2012

Expanding Lamp

2012

< Back to work 

>  

Ik ben vaak geinspireerd door speelgoed, en vond eens een fluoriserende bol die kon uitzetten volgens het principe van Hoberman.
Alles wat ik sindsdien dacht was: "Zou het niet leuk zijn een lamp te hebben die kan fungeren als bureaulamp, maar ook als vloerlamp. Gewoon oppakken, en vergroten."
De lamp bestaat uit honderden eikenhouten verbindingen en scharnieren, en kan inklappen tot bureaulampformaat, maar kan ook uitklappen tot vloerlampformaat.
As I'm often inspired by toys, I came by a fluorescent expanding sphere toy made by the principle of Hoberman.
All I could think was: "Wouldn't it be nice to make a lamp that could be a desklamp and also a floorlamp at the same time. Just pick it up, and expand it."
This lamp contains hundreds of connections and hinges made of oakwood, and is capable to collapse and transform into a desk-lamp, but can also expand into a floorlamp.